IV Krajowy Kongres Hydrologiczny

 

Stowarzyszenie Hydrologów Polskich

oraz

Komisja Hydrologiczna
Polskiego Towarzystwa Geograficznego

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Instytut Inżynierii Środowiska

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB

Globalne Partnerstwo dla Wody

Komitet Gospodarki Wodnej PAN

zapraszają na

IV KRAJOWY KONGRES HYDROLOGICZNY
Warszawa, 21-23 września 2022 r.


Tematyka Kongresu

 • Ekstremalne zjawiska hydrologiczne
 • Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ryzykiem suszy
 • Wpływ zmiany klimatu na zasoby wodne
 • Modelowanie procesów hydrologicznych w zlewniach rolniczych, leśnych i zurbanizowanych
 • Prognozy hydrologiczne
 • Metody określania przepływów charakterystycznych i zasobów wodnych w zlewniach kontrolowanych i niekontrolowanych
 • Systemy monitoringu procesów hydrologicznych
 • Nowoczesne techniki pozyskiwania i weryfikacji danych hydrometeorologicznych
 • Ekohydrologia w kształtowaniu zasobów wodnych
 • Hydrologia mokradeł, jezior i zbiorników retencyjnych
 • Erozja gleb, transport i sedymentacja rumowiska
 • Wpływ antropopresji na jakość wód powierzchniowych i podziemnych
 • Rola socjohydrologii w zrównoważonym zarządzaniu zasobami wodnymi
 • Problematyka hydrologiczna w prawie krajowym i europejskim
 • Hydrologia w dydaktyce

Miejsce Kongresu

Kongres odbędzie się w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR